DELA

Tunga frågor i stadsstyrelsen

Då stadsstyrelsen i Mariehamn möts på torsdag är det med flera viktiga ärenden på föredragningslistan.
Förslaget till en ändring av stadsplanen för den så kallade Magazintomten i centrum är klart och både det och ett förslag till markanvändningsavtal för de berörda tomterna kräver nu stadsstyrelsens godkännande innan ärendet kan avancera till slutlig behandling i fullmäktige.
Ett par kontroversiella k-märkningsärenden tas upp, dels k-märkning av Rådhuset, Doktorsvillan och Sveriges Generalkonsulat och dels avlyftningen av k-märkningen för byggnaderna kring Lilla Torget i centrum. Om politikerna i stadsstyrelsen förhåller sig till k-märkningarna på samma sätt som de i nämnderna går de vidare till fullmäktige.
Dessutom förväntas stadsstyrelsen ge infrastruktursektorn i uppdrag att ta fram ritningar för både det nya daghemmet i Horelli och det i Idrottsgården. (tt-s)