DELA

Tunga fordonen ska rapporteras

Polisen blir skyldig att årligen skicka en sammanställning av hur de åländska långtradarna efterlever lagligheten vad fordonens tyngd beträffar. Det är den konkreta följden av att landskapsregeringen nu godkänt de lagändringar som ett nytt EU-direktiv kräver.

Den åländska polisen, som saknar den typ av utrustning som krävs för att väga tunga fordon, samarbetar med polisen i riket vid de tillfällen man ordnar kontroller. (tt-s)