DELA

Tunga fordon kontrollerades

I veckan genomförde polisen i samarbete med Åbopolisens trafikgrupp trafikövervakning med fokus på tunga fordon.

Flera chaufförer fick anmärkningar om till exempel att körkortet eller registerutdraget inte har varit med, och ett par lastbilar hade däck vars mönsterdjup inte varit tillräckligt.

Tre förseelser resulterade i bötesärenden.

En chaufför framförde sitt fordon på Lemlandsvägen i yrkesmässig trafik utan att inneha ett giltigt trafiktillstånd.

En chaufför körde på Nya Godbyvägen med ett fordon som överskred den tillåtna totalmassan med cirka 26 ton.

En chaufför som körde en ADR-transport, farligt gods, på Lemlandsvägen, fick böter för att viss säkerhetsutrustning var föråldrad. (ms)