DELA

Tummen ner för nytt DGH-avtal

ECKERÖ. Kommunstyrelsen vill inte godkänna förslaget till nytt avtal för De gamlas hem (DGH) i Jomala. Man understöder ändringen att DGH börjar ta emot personer under 65 år som lider av kroniska sjukdomar eftersom det ger DGH möjligheter att ta fram alternativa vårdformer som passar kommunernas behov.
Men däremot är man kritisk till en grundavgift som skulle drabba Eckerö negativt. Kommunstyrelsen vill att grundavgiften ska vara fastställd i grundavtalet.
Kommunfullmäktige gick på styrelsens linje och godkände inte förslaget till nytt avtal för DGH. (ns)