DELA

Tukes varnar för livsfarlig adapter

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för en livsfarlig strömkälla och reseadapter som säljs på webben
Universalströmkällan HY-100W MAX och reseadaptern NO:931L har sålts i webbutiken www.halvathinnat.fi. Produkterna har också sålts via webbauktionen www.huuto.net.
– Reseadaptern har flera strömförande delar när den är kopplad till ett eluttag. Dessa delar kan ge en dödlig elektrisk stöt om man rör vid dem. Det finns risk för elektrisk stöt också då man kopplar adaptern till ett eluttag, skriver Tukes i ett pressmeddelande.
Universalströmkällan har i sin tur ett tillverkningsfel som gör att man kan få en livsfarlig elektrisk stöt från strömkällan när den är kopplad till ett eluttag.
Tukes vill också varna konsumenterna för misstänkta elektriska produkter som säljs på webben.
– Även om webbutikens webbplats är finskspråkig, betyder det nödvändigtvis inte att verksamhetsutövaren är finländsk. En konsument som köper elektriska apparater från en webbutik som finns utanför EU betraktas med stöd av elsäkerhetslagen som produktens importör. I egenskap av importör är även en privatperson ansvarig för produktens säkerhet, säger säkerhetsingenjör Seppo Niemi på Tukes. (ak)