DELA

Trygghetslarm ska utredas mera

Stadsstyrelsen vill ha en större och bredare utvärdering av stadens trygghetslarm för äldre.

– Den utredning som gjordes hade ganska få svar. Vi vill få fler svar och även veta mera om kostnaderna, säger Tage Silander (MSÅ), ordförande för stadsstyrelsen.

Styrelsen skickade alltså frågan tillbaka till socialnämnden.

På samma möte behandlades en motion om trygghetsarbetet i Mariehamns stad som lämnats in av Pernilla Söderlund (Lib). Motionen ska beredas av stadsledningen.

Erica Sjöströms (C) motion om ökat antal platser på äldreboende remitterades till socialnämnden för beredning. (eh)