DELA

Trumbyte vid rökerirondellen skedde smidigt

Vägen mot Lemland hade begränsad framkomlighet på grund av trumarbeten öster om Rökerirondellen som fullgjordes på tisdag eftermiddag.

Vägunderhållschef Björn Ekblom säger att arbetet förlöpt bra och att det inte uppstått många problem.
– Några chaufförer har inte varit läskunniga och därmed inte förstått att köra via Jomala Prästgården och Önningeby i stället, men på det stora hela har allt gått bra.
Vad var orsaken till att trumman byttes ut?
– Eftersom området vid Dalbo byggs ut har avrinningshastigheten ökat så mycket att trumman måste bytas ut. Regnkalkylen vid trumman överträffades avsevärt.
Ekblom uppskattar att den gamla trumman lades in i början av 1980-talet.
Själva trumbytet blev klart på måndag kväll och på tisdag eftermiddag var beläggaren på plats för det sista arbetet.
– Personbilstrafiken löper nu som vanligt, säger Ekblom. (na)