DELA

Troligen besvär mot dom om penningtvätt

Den åländska man som dömdes av Egentliga Finlands tingsrätt för två fall av grov penningtvätt och penningtvätt av oaktsamhet kommer troligen överklaga.

– Det gör vi högst antagligen eftersom domstolen fällde honom trots att vi bestred alla brottsmisstankar, säger mannens försvarare Markus Hamro-Drotz.

Två medåtalade, som inte är ålänningar, dömdes i oktober till fleråriga fängelsestraff för brottshärvan.

– De har överklagat till alla delar. (hh)