DELA

Trolig ökning av lostammen

Det är troligt att lostammen på Åland ökar. Vid inventeringen av stammen som skedde 2010 registrerades sex stycken lodjur på Åland. Vid förra årets älginventering gjordes samtidigt en enklare inventering av lostammen och då fann man spår efter åtta lodjur.
– De siffrorna är inte helt tillförlitliga men de indikerar att lodjuren är här för att stanna, säger landskapets vikarierande jaktförvaltare Roger Gustavsson.
En inventering av lostammen ska helst göras innan den 1 mars eftersom det behöver vara snö på marken.
– Helst ska det först snöa så att gamla spår försvinner. Sedan ska det vara uppehåll en dag så att man kan registrera spår i snön, säger Roger Gustavsson.
Inventeringarna sker i nära samarbete med de olika jaktvårdsföreningarna. (ar)