DELA

Trobergshemmets maxtaxor utredda

En sänkning av de maximala avgifterna för vård på Trobergshemmet skulle betyda ett årligt inkomstbortfall på flera tusen. Det konstaterar socialnämnden i Mariehamn som på uppdrag av stadsstyrelsen har utrett vad det skulle få för ekonomiska konsekvenser att införa en lägre maxavgift på alternativt 2.500 euro, 3.500 euro eller 4.500 euro.
Enligt nämnden betalar två klienter på Trobergshemmet i dag den maximala avgiften på 4.834,59 euro. Skulle de betala 2.500 betyder det ett intäktsbortfall på 56.030 euro, med ett tak på 3.500 euro är bortfallet 32.030 och med 4.200 15.230 euro per år.
Stadsstyrelsen behandlar utredningen på torsdag. (tt-s)