DELA

Tretton gånger förlängt bygglov

En fastighetsägare vid Grindmattesvägen i Mariehamn fick nyligen ett bygglov förlängt för trettonde gången av stadens byggnadsinspektion.

Det ursprungliga bygglovet beviljades 3 mars 1986 för ett hus med tre bostäder och tre garage. Utsidan och gårdsplanen är i skick men invändigt återstår vissa arbeten i den största av bostäderna.

Den långa byggtiden uppges ha berott på fastighetsägarens hälsotillstånd och bygglovet har förlängts ytterligare en gång med två år. Det går alltså ut 3 mars 2017.  (ao)