DELA

Tre vill utvärdera ÅHS organisation

Tre anbud lämnades in i tid gällande en utvärdering av Ålands hälso- och sjukvårds, ÅHS, organisation.
Det är landskapsrevisorerna som begärt in anbud på en tvådelad utvärdering. Syftet är dels att reda ut hur ändamålsenlig den nuvarande organisationen är för att uppnå en fungerande politisk styrning av verksamheten, dels om hur bra den fungerar gällande ekonomisk effektivitet och hög kvalité på vården.
Ett fjärde anbud kom in i måndags, men eftersom anbudstiden gick ut i fredags tas det inte med i behandlingen. Alla anbud öppnades i tisdags morse vid ett protokollfört öppningstillfälle.
Landskapsrevisorernas sekreterare Marine Holm-Johansson har nu fått i uppdrag att skriva ett sammandrag till revisorernas nästa möte. Den egentliga behandlingen av anbuden kan alltså inledas först nästa onsdag. (ab)