DELA

Tre vill bli EU-chef

Tre personer har inom utsatt tid sökt vikariatet som enhetschef vid kansliavdelningens EU-enhet.
De sökande är Sofie Roxbäck, Sverige, Sofia Jansson, Mariehamn, och Andreas Dahlén, Sverige.
EU-enheten har till uppgift att samordna landskapsregeringens agerande inom de EU. Bland annat hjälper enheten till med ärendehantering och följer upp utförda åtgärder, därtill ska man skapa kontakter och uppmärksamma åländska intressen. (ab)