DELA

Tre tog examen vid Åbo akademi

Från Åbo akademi meddelar man att tre ålänningar finns bland de studerande som avlagt examina under perioden 31 juli-28 september.
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper har inom humanistiska fakulteten avlagts av Maria Malen, Lumparland.
Ekonomie-magisterexamen har inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten avlagts av Heidi Wik, Mariehamn.
Pedagogie-magisterexamen har inom pedagogiska fakulteten avlagts av Monique Lundberg, Mariehamn. (ab)