DELA

Tre samkväm om gamla Mariehamn

Mariehamnsmuseet med miniatyrstaden är angeläget att samla information om det gamla Mariehamn. Den informationen är viktig för att levandegöra miniatyrstaden och ingår i en databas om staden.

För att fylla på denna databas ordnas tre samkväm som kallas Vi minns, berättar Jerker Örjans. Museet hoppas att folk med minnen från Mariehamn ska dela med sig av sina kunskaper och minnen eller bara lyssna på andra som berättar. Platsen är Mariehamnsmuseet, under Hallen, och det blir kaffeservering.

Det första tillfället är 12 januari, följande är 16 februari och 16 mars. Samtliga börjar klockan 13.00 och inleds med en Mariehamnsfilm. (ka-f)