DELA

Tre ministrar ska bevaka skärgården

Från och med den 1 januari har Skärgårdsnämnden ett nytt reglemente. Skärgårdsnämnden är ett remiss- och rådgivande organ för behandling av skärgårdsfrågor och gör sitt arbete på uppdrag av landskapsregeringen. Till nämndens uppgifter hör att bereda och behandla övergripande viktiga skärgårdsfrågor inför och i samband med beredning, behandling och beslut i landskapsregeringen.
I det nya reglementet stadgas att det särskilt är närings-, finans- och trafikministrarna som bevakar skärgårdsfrågorna. (ns)