DELA

Tre fortkörningar på landsväg

Polisen påträffade tre fall av fortkörning under natten mellan söndagen och måndagen. En bil framfördes i 122 km/h på Nya Godbyvägen i Jomala där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten samt 10 dagars körförbud.

Två ytterligare fortkörare upptäcktes på Hammarlandsvägen. Den ena föraren körde 96 km/h på 70-väg och den andra 113 km/h på 90-väg. Bägge förare delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten. (mis)