DELA

Tre företag registerade

Tre åländska företag har införts i företagsregistret den senaste tiden:
Fastighets Ab Meristorp heter ett företag registrerat i Lemland av Fredrik Lindqvist och Danne Sundman. Bolaget ska uppföra bostadshus samt syssla med all annan laglig verksamhet. Aktiekapitalet är 25.000 euro.
CleanGas International Ltd. Ab heter ett företag registrerat i Mariehamn av Florian Haug och Dick Jörgen Mansnerus. Bolagets verksamhet är att idka forskning, produktion och försäljning av miljö- och energiteknik samt annan kommersiell verksamhet. Aktiekapitalet är 2.500 euro.
Axventure Ab heter ett företag registrerat i Finström av av Karl Jonas Holmström och Hubertus Gustav Christoffer von Frenckell. Företaget är inriktat på sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring samt webbplatsanalys. Aktiekapitalet är 2.500 euro.