DELA

Tre delar tjänst i Brändö-Kumlinge

Avsaknaden av kyrkoherde i Brändö-Kumlinge församling orsakar problem i sommar. Så här har domkapitlet pusslat ihop schemat.
Kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 1 till 19 juni och 16 juli till 30 september.
Kyrkoherden i Sund-Vårdö församling Juanita Fagerholm-Urch har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 20 till 25 juni.
Kyrkoherden i Eckerö församling kontraktsprosten Mårten Andersson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling 26 juni till 15 juli. (ka-f)