DELA

Tre bolag får bygga 5G-nät

Elisa, Telia Finland och Ålands Telekommunikation (Ålcom) har av regeringen tilldelats 5G-nätkoncessioner för Åland. De var också de enda som ansökt.

Nätkoncessionerna gör det möjligt att bygga de första 5G-näten på Åland. Koncessionerna gäller från 1 mars i år till 31 december 2033, var och en av de sökande tilldelades lika mycket frekvenskapacitet.

Det finns kvar en del av frekvensområdet som kan utnyttjas till exempel för testning och forskning. (ms)