DELA

Tre års jakt på mink och mårdhund

Kalle Andersson har fått i uppdrag av landskapsregeringen att utföra skyddsjakt på mårdhund och mink i naturreservaten Tingön, Fjärdskär och Harrgrund.

Uppdraget gäller perioden 1 september-15 april tre år framåt. (pd)