DELA

Tre alternativ för saluhall

Det finns tre platser i Mariehamn som lämpar sig för en framtida saluhall: biblioteksplatsen, nuvarande Texas Steak House’s utrymmen och Erikssonska tomten vid torget. Det konstaterar stadsarkitektkontoret i sitt förslag som godkändes av stadsutvecklingsnämnden tidigare i april.
Kontoret har undersökt sex olika alternativ, bland annat det gamla tullpackhuset i Västra hamnen och sjökvarteret, men kommit fram till att de här tre är de mest optimala för ändamålet. I utredningen konstateras att en saluhall ska vara placerad så centralt som möjligt och medverka till en aktiv stadskärna. Det avgörande är att det finns ett intresse från privata aktörer att uppföra och driva en saluhall.
På torsdag den här veckan ska förslaget tas upp av stadsstyrelsen. Styrelsens ordförande, Petri Carlsson, vet i dagsläget inte om det finns några privata intressenter. Han säger att det inte ännu, så vitt han vet, har diskuterats i centrumsamarbetet City Mariehamn. (mw)