DELA

Travhäst importerades utan intyg

Sölve Högman, före detta byråchef vid jordbruksbyrån och vice ordförande i Ålands hästsportförening importerade en travhäst från Sverige utan ett så kallat TRACES-intyg, det vill säga ett intyg utfärdat av en officiell veterinär före avresan. Eftersom intyget saknades vid inresan upprättades ett ärende om illegal import av häst hos landskapsregeringen.