DELA

Travbanan skall få ny parkering

JOMALA. Ålands hästsportförening vill anlägga en ny besöksparkering och entré vid travbanan i Jomala. Kommunstyrelsen i Jomala föreslår att kommunen tar ett lån hos landskapet på 18.870 euro och förmedlar pengarna till hästsportföreningen.
Den nuvarande parkeringen är på ett industriområde som inte tillhör föreningen och entrén är olämplig ur ett säkerhetsperspektiv. Landskapsregeringen har beviljat 9.435 i bidrag och det nu aktuella lånet ur penningautomatmedlen är även det formellt klart.
Nu skall ännu kommunfullmäktige i Jomala godkänna lånet. (tt-s)