DELA

Transporter i fokus på möte

Transporter över de nordiska gränserna bör integreras bättre anser Nordiska rådets tillväxtutskott som har haft möte i Tromsö i Norge.

Utskottet vill ta fram strategier för ett bättre nordiskt transportsamarbete och också att Norden agerar gemensamt gentemot EU som har ett stort ruttutvecklingsprojekt på gång, Trans European Network-Transportarion (TEN). (tt-s)