DELA

Trångt igen på stadens daghem

Ytterligare en tillfällig lösning krävs i Mariehamn för att kunna bemöta behovet av barnomsorgsplatser. Förslaget är att Ängsbackens sal i Hindersböle hålls öppet från den första januari till den sista juli vilket betyder att åtta barn skulle få plats.
Den lösningen beräknas kosta 46 000 för två barnskötare på heltid, en utgift som kan finansieras genom omdisponeringar inom den sociala sektorn. Socialnämnden tar ställning till förslaget i dag.
Mariehamn har i dagsläget redan tre tillfälliga lösningar: Daghemmet Sländan, avdelningen Nordan på daghemmet Vinkelboda och gruppfamiljedaghemmet Tummeliten.
Stadsstyrelsen har tillsatt en kommitté som ser över situationen på sikt, kommitténs slutrapport skall vara klar senast den sista mars. (tt-s)