DELA

Traktorbilar till utskottet

Den förnyade körkortslagen som ger 15-åringar möjlighet att köra strypta personbilar är nu på remiss i lag- och kulturutskottet. Ärendet togs upp vid lagtingets plenum på onsdagen efter att det bordlades förra veckan.

Det blev dock ingen ny diskussion i frågan, utan förslaget kunde remitteras till utskottet direkt. (ff)