DELA

Trafikstörningar vid färjfästet i Sottunga

Större underhållsarbeten ska utföras på färjfästet i Sottunga under perioden 28.2-8.3 meddelar Ålandstrafiken. Bland annat ska landklaffen bytas ut och färfästets hydraulsystem ses över. Arbetet pågår dagtid i hamnområdet och kan störa trafiken.
Tisdagen den sjätte mars är färjfästet stängt för trafik hela dagen. Då demonteras den gamla landklaffen och den nya lyfts på plats. Det arbetet beräknas ta en dag i anspråk, och vara klart under tisdag kväll.
Trafiken är den dagen begränsad till persontrafik, och färjorna angör Sottunga ångbåtsbrygga. På onsdag, den 7 mars, räknar man med att kunna trafikera normalt till färjfästet igen. (as)