DELA

Trafikråd tillsattes för skärgården

Landskapsregeringen har tillsatt ett rådgivande trafikråd, med representanter för skärgården. Syftet är ”att ta del av skärgårdskommunernas perspektiv på trafiken” och ”skapa ett forum för att förankra förändringar i skärgårdstrafiken”, sägs i beslutet.

Trafikrådet sammanträder som regel två gånger per år, ordförande är infrastrukturministern.

Medlemmar under regeringens mandatperiod är Roger Husell och Marja Helin Brändö, Stefan Laine och Gun-Britt Gullbrandsson Föglö, Satu Numminen och Markku Lahtinen Kumlinge, Johan Rothberg och Madelene Ahlgren-Fagerström Kökar, Göran Stenros och Jenny Nylund Sottunga, samt Anders Englund och Fanny Sjögren Vårdö.

Vid mötena deltar en representant från varje kommun. (ms)