DELA

Trafikplan för Norden

Transporterna över de nordiska ländernas gränser bör, enligt Nordiska rådet, ske så smärtfritt och så klimatvänligt som möjligt.

Med den utgångspunkten samlas de nordiska transportministrarna rundabordssamtal den 9 november i Sverige.

En gemensam strategi för investeringar i transportinfrastruktur både till lands och sjöss, en gemensam plan för förbättringar av transportförbindelser i de mera folkrikare delarna i söder och bättre järnvägsförbindelser i norr är på agendan. (tt-s)