DELA

Trafikövervakning och snatteribrott

Under den tidiga fredagsmorgonen igår anmälde en förare att denne krockat med ett rådjur. Lindriga plåtskador uppstod som följd och rådjuret kunde avlivas på plats.

Längs landsväg 4 mötte polisen en förare som framförde sitt fordon i en hastighet om 99 kilometer i timmen där det endast är tillåtet att köra 70 kilometer per timme. Personen delgavs böter som misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten.

Gårdagens polisarbete bestod också av trafikövervakning med fokus på hastighet och utfördes bland annat vid Södersunda skola i samband med skoldagens slut. Tre förare bötfälldes för olika överhastigheter. Två av dessa var ordningsbotsförelägganden och en var ett bötesyrkande.

På fredagen anmäldes från en arbetsplats att de hade en anställd som kommit till jobbet och luktat alkohol samtidigt som denne var ute och framförde sitt fordon. Polisen påträffade personen, som blåste under gränsen för rattfylleri.

Polisen mötte en förare som körde för fort på Von Knorringsvägen. Denne delgavs ett ordningsbotsföreläggande.

En kollision inträffade på Godbyvägen. Den ena personbilen krockade i framförvarande personbils bakparti. Stora plåtskador uppstod på fordonen, men endast lindriga personskador. Bägge förare är misstänkta för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Polisutredning pågår.

Under pågående patrullering i Mariehamn igår kom en person fram till polisbilen och gav polisen en upphittad mobiltelefon. I telefonens fodral påträffades ett ID-kort. Efter en snabb slagning i befolkningsregistret kunde patrullen konstatera att de befann sig i närheten av ägarens bostad. Patrullen kunde påträffa mobiltelefonens ägare hemma i sin bostad.

En berusade personen greps på fredagen för skydd mot brott och störande beteende, och kommer delges en böteslapp som misstänkt för snatteri vid frisläppandet.