DELA

Trafikförseelser till åtalsprövning

Den fjärde maj i år körde en person en personbil i 142 kilometer i timmen på Nya Godbyvägen i Jomala. Hastighetsbegränsningen på området var 90 kilometer i timmen. Personen misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Den misstänkte har delgivits körförbud och ärendet har nu överlämnats till åklagare för åtalsprövning.
Den 28 februari inträffade en mindre sammanstötning mellan två personbilar på Miramarparkeringen i Mariehamn. En personbil backade in i en annan, med mindre plåtskador som följd.
Chauffören som backade in i den andra bilen delgavs den 24 april ett straffanspråk på 16 dagsböter. Chauffören nekar till att det gått till som straffanspråket säger och har motsatt sig böterna.
Polisen har därför utfört en förundersökning överlämnar ärendet till åklagare för åtalsprövning. (fj)