DELA

Trafikbegränsningar på Östernäsvägen

Längs vissa kortare avsnitt på Östernäsvägen blir det under torsdag och fredag bara ett körfält.
Orsaken är att man flyttar kablar i samband med att kommunaltekniken för bostadsområdet Storgärdan byggs ut. Därför pågår för tillfället också flyttning av lyktstolpar och ledningar och träd i det aktuella området avverkas.
Markavdelningen vid Tekniska verken i Mariehamn meddelar att entreprenadarbetet från och med vecka 48 startar upp med full intensitet och att det då kommer att vara begränsad framkomlighet längs Östernäsvägen mellan nedfarten till småbåtsvarvet och Övernässtugorna.
– Arbetet längs Östernäsvägen beräknas pågå till och med januari och vi hoppas att trafikanter har förståelse för de trafikstörningar som periodvis kan uppstå under ledningsarbetets gång, skriver planeringsingenjör Håkan Lindén i ett pressmeddelande.
– Hela entreprenadarbetet för Storgärdan beräknas vara färdigt i oktober 2010. (tt-s)