DELA

Trafik sällan hinder för eko-odling

Det finns normer för hur nära trafiken man kan ha ekologiska odlingar, men på Åland är trafiken sällan så tät att det skulle vara ett hinder.
I debatten kring den planerade motorbanan i Eckerö har det ställts frågor om hur banan påverkar ekologisk odling och djurhållning i området. Nya Åland har frågat lantbruksinspektör Stefan Isaksson vad som gäller.
– Det finns en norm på 3.000 bilar i dygnet. Om trafiken är tätare än så så skall det inte ligga en ekologisk odling i närheten, säger Isaksson.
Han kontrollerar då och då upp var på Åland det finns så pass tät trafik. Avsnittet från Sparhallen norrut till Sviby vägskäl är en sådan sträcka. Också vägen till Lemland och Lumparland kommer upp i 3.000 bilar, men det tar slut rätt tidigt, konstaterar han.
Men det här mätningarna gjordes för några år sedan, det kan se annorlunda ut i dag.
– Det finns också normer för hur man får odla i närheten av flygfält, det gäller främst inflygningszonerna. Men vårt flygfält har så liten trafik så det berörs inte, säger Stefan Isaksson.
Hans bedömning är att det på den planerade motorbanan i Eckerö inte blir en så stor belastning att det skulle påverka en ekologisk odling i närheten. Samma gäller ekologis djurhållning.
– Den största olägenheten med motorbanan är nog ljudet, skulle jag tycka. Och om det sker haverier och kommer ut kemikalier i naturen så är inte det heller bra. Men sådant förekommer ju också på andra håll där det är trafik. (ht)