DELA

Trafik och energi på miljödebatt

Tio personer deltog i den miljödebatt som Simon Pellas, från Ungdomens Språkrör för Centern, ordnade i självstyrelsegården.
Deltagarna diskuterade bland annat landskapsregeringens miljöprogram, hur Åland kan dra nytta av alternativa energikällor och om stadsbusstrafiken fortsättningsvis ska subventioneras.
Öppningsanförandet hölls av Harriet Lindeman, föredragande minister för det landskapets nyligen fastslagna klimatprogrammet för Åland.
Trots det svaga intresset tycker Simon Pellas att det var en mycket intressant diskussion och att tiden inte räckte till. Man har därför diskuterat att ordna en debatt till i sommar på temat ”hållbar utveckling”. (js)