DELA

Torsholmafarled stängd för trafik

Trafikverket i Finland har låtit stänga flera farleder i Skärgårdshavet med tanke på eventuella isvägar senare i vår. På Åland berörs farleden mellan Berghamn och Torsholma.
Peter Lindberg på Trafikverket betonar att stängningen inte betyder att det redan finns isvägar eller att isarna skulle vara starka nog att köra på.
– Det här är bara en förberedande åtgärd i den händelse att skärgårdsborna senare kan och vill öppna isvägar, säger Lindberg. (tt-s)