DELA

Torsdag sista anmälningsdag för foderfrakt

Landskapsregeringen har beslutat att betala halva fraktkostnaden vid fodertransporter med Odin från Osnäs. Det innebär att det blir 2 500 euro per gång som ska delas bland dem som vill använda denna transportmöjlighet.

– Det ryms två lastbilar med släp, sedan kan man lyfta på lösa balar på sidorna och då behövs naturligtvis något att lasta med, skriver Hushållningssällskapet på sin Facebooksida.

Tanken är att Odin går från Osnäs lördagen den 13 oktober. Sista dagen att anmäla intresse är den 4 oktober. (hh)