DELA

Tonårsaborterna minskade 2009

Åland fortsätter att toppa abortstatistiken. Under 2009 hade landskapet 11,5 aborter per tusen kvinnor. Genomsnittet i riket var 8,9.
Statistiken, som finns i Institutet för hälsa och värlfärds årsbok, gäller kvinnor i åldern 15-49 år.
Antalet aborter ökade bland 20-24-åringarna och minskade bland tonåringarna.
Det statistiska underlaget är dock så litet på Åland att enstaka fall får oproportionerligt stor genomslagskraft.
– Siffrorna är missvisande. Eftersom Åland har en så liten population så slår siffrorna hemskt fel, har Birgitta Hermans, klinikchef för primärvården inom Ålands hälso- och sjukvård, tidigare sagt till Nya Åland.
I Finland görs årligen drygt 10.000 aborter. Mellersta Österbotten ligger längst nere på tabellen med 5,5 aborter per tusen kvinnor i fertil ålder.
”Sociala skäl” är oftast det som anges som orsak till aborten. Under 2008 var antalet aborter på Åland i snitt 11,3. (ak)