DELA

Tonåring fick böter för flera bränder

Tingsrätten dömer en minderårig till 45 dagsböter på totalt 270 euro för ”ovarsam hantering som ung förbrytare”.