DELA

Tomtinlösning förordas inte

MARIEHAMN. År 2006 skickades en uppmaning till 29 tomtägare i Mariehamn om att tomterna bör bebyggas före den 16 februari 2010. Nu, då datumet har gått ut, står fortfarande nästan hälften eller 14 av tomterna utan bebyggelse.
Det betyder att staden kan anhålla av landskapet om rätt att tvångsinlösa en eller flera av dem. Men stadsdirektören föreslår, med hänvisning till stadens ekonomiska situation och höga byggnadsaktivitet, att man inte skall vidta några åtgärder.
Stadsstyrelsen tar ställning till frågan på torsdag. (tt-s)