DELA

Tomi Tornberg söker nytt jobb

Tf kyrkoherden i Ålands södra skärgårdsförsamling Tomi Tornberg söker kyrkoherdetjänsten i Malax församling. Det meddelas från domkapitlet i Borgå.