DELA

Tolv fall om diskriminering

Diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadoupoulou behandlade 22 ärenden förra året. Av dem hade 12 diskrimineringsgrund. Det visar verksamhetsrapporten för 2009.
Fyra anmälningar gäller kön, ett ärende rör funktionshinder, sex stycken etnicitet och ett var åldersrelaterat. (ak)