DELA

Tolkningsbehovet i riksdagen utreds

Tolkningen i Finlands riksdag ska utredas. I början av april tillsattes en kommitté som ska utreda om den nuvarande tolkningspraxisen motsvarar riksdagsledamöternas behov, om tolkningen vid plenum borde ändras samt om det är möjligt att simultantolka frågetimmen till svenska.
I kommittén sitter Mikaela Nylander (SFP) ordförande, Ilkka Kantola (SDP), Lea Mäkipää (SF) Peter Östman (KD) och byråchef Anne-Marie Mattsson. Sekreterare är Johanna Sarhimaa.
Arbetsgruppens skall komma med sitt förslag före utgången av maj.
Utrustning för simultantolkning är installerad i riksdagen men har hittills använts väldigt sparsamt. Åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér hör till dem som lyft upp behovet av simultantolkning. (as)