DELA

Toivonen i motion: Regnbågsfyren har ”politiska syften”

Stephan Toivonen (Åld) vill att det ska vara frivilligt för eleverna i Mariehamns skolor att delta när Regnbågsfyren besöker skolorna, vilket han lämnade in en motion om under stadsfullmäktiges möte i tisdags. Han vill också att staden frågar föräldrar vad de anser om Regnbågsfyrens deltagande i skolan i enkät.

Han motiverar det här med Regnbågsfyren är ”otvivelaktigt en förening med politiska innehåll och syften” och vill att skolan ska vara helt fri från politisk påverkan.

Regnbågsfyren har tilldelats Paf-medel för att besöka skolorna. (eh)