DELA

Toivonen föreslår stöd för nya medier

I debatten om det mediepolitiska programmet i lagtingets plenum på måndag föreslog Stephan Toivonen (ÅLD) ett slags presstöd för nya, alternativa medier.

– Syftet med det här programmet är att främja ett mångsidigt utbud av medier på Åland. Innehållsmässigt handlar det här programmet ändå mest om det vi har, inte om hur vi kan stöda medieutbudet i framtiden. På annat håll har man haft presstöd, men frågan är vad vårt nästa medie är, blir det en tidning eller något annat? Vi har fått en ny aktör, Ålands nyheter, som visar vart utvecklingen kan gå.

Stephan Toivonen sa att han tagit upp ämnet till diskussion i kommittén, men att den då inte fått gehör. På en replik av Johan Ehn (MSÅ) om hur stödet skulle användas preciserade Stephan Toivonen sig.

– Tanken är att stödet skulle rikta sig till nya medier, men det är beroende av vad som kommer upp. (eh)