DELA

Toaunderhåll kunde förbättras

Sju landskapsfärjor runt Åland har fått besök av Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet, ÅMHM. Man granskade toaletter, sittsalonger, ventilation, kaféverksamhet, städning och städutrymmen, försörjning av hushållsvatten samt avfallshantering.
– Avfalls- och avloppshanteringen sköts bra, så även hanteringen och kontrollen av dricksvattnet ombord. Rent allmänt så är även livsmedelsutrymmena i gott skick, säger miljöskyddsinspektör Andreas Nyberg i ett pressutskick.
De brister som framkom gällde främst skötsel och underhåll av toaletter, utrustning i städskrubbar och städskåp samt rengöring av ventilationskanaler.
– Det är viktigt att städredskap rengörs och torkas efter användning för att förhindra förökningen av mikrober, säger Nyberg.
Uppföljning av projektet görs nästa år. (mt)