DELA

Tjänstemän till Godby Center?

Självstyrelsegårdens utrymmesproblem kan lösas med en utlokalisering till Godby Center.
Det tipset kom Gun Carlson (c) med i budgetdebatten.
Frisinnad Samverkan har lämnat in en motion om renovering och utbyggnad av självstyrelsegården, som blivit för trång. Drygt 1.000 kvadrat hyrs ute på stan för tjänstemännen, och då räknas inte polisen eller ÅSUB in, konstaterade kansliminister Britt Lundberg.
Och planerna på en fjärde våning på självstyrelsegården är lagda på is.
– Politiker har åstadkommit den här situationen. Folket tycks tro att vi inte satsar på kanslihuset, sade Roger Jansson (fs), som underströk att landskapet har ett ansvar mot sina anställda.
Gun Carlson såg en möjlig lösning:
Hon sitter i Godby Centers styrelse och på tisdagen blev det klart att museimagasinet i före detta Godmans-lokalerna skall tömmas.
Då blir 800 kvadrat lediga – och det kan växa till 1.600 om man kan tänka sig att bygga en våning till, sade Carlson. Dit skulle till exempel de tjänstemän som nu är utlokaliserade till lokaler ute på stan och i Jomala kunna flytta.
– Se på det, var Gun Carlsons uppmaning till finansutskottet. (pd)