DELA

Tjänsteman slutar efter omplacering

När tjänsten som webbsamordnare vid landskapets kansliavdelning drogs 2009, i syfte att spara pengar, visade det sig vara svårt att omplacera tjänstemannen.
Nu har den anställda och arbetsgivaren konstaterat att hon inte kan förflyttas till någon annan tjänst som är lämplig för henne. Därför har hon sagt upp sig och slutar i mitten av maj. Efter det betalar landskapsregeringen en omställningsersättning på 17.500 euro som motsvarar sex månadslöner. (pd)