DELA

Tjänstekarusell på skärgårdsfärjor

Flera tjänster på landskapets skärgårdsfärjor skall tillsättas när anställda byter arbetsplats eller går i deltidspension. Till att börja med kan ordinarie anställda på de frigående färjorna söka tjänsterna. De tjänster som då inte blir tillsatta annonseras ut.
Det gäller tjänsterna som befälhavare på Skiftet, styrman på Gudingen, maskinchef på Skarven och maskinchef på Viggen.
Skiftets befälhavare har flyttat till Skarven, Skarvens maskinchef har flyttat till Viggen, och på Viggen blir en heltidstjänst ledig när två maskinchefer går i deltidspension. (pd)