DELA

Tjänsteavtal för Ålands gymnasium spikades

Från den 1 augusti har alla lärare i Ålands gymnasium samma tjänstekollektivavtal. Det står klart efter att landskapsregeringen godkänt de nya anställningsvillkoren.
Avtalet innebär att dels att lärarna vid samtliga sju skolor som bildar Ålands gymnasium har samma anställningsvillkor, dels att systemet med undervisningsskyldighet i timmar per vecka frångås till förmån för ett modernt system som bygger på en total årsarbetstid.
Årsarbetstid innebär att den anställde ska arbeta ett visst antal timmar per år. Arbetstiden kan fördelas ojämnt över året, så att den anställde arbetar olika många timmar olika månader, men månadslönen varierar inte från år till år. Införandet av årsarbetstid innebär inte att lärarnas arbetsuppgifter blir andra utan bara att arbetsuppgifterna avlönas på ett annat sätt.
– Landskapsregeringen ser avtalsuppgörelsen som en satsning på utbildning för ungdomar och som ett sätt att öka möjligheterna att på ett flexibelt sätt anpassa de erbjudna utbildningarna till näringslivets behov. Finansutskottet har i sin behandling av ärendet konstaterat att avtalet även bidrar till ett mer jämställt lönesystem, skriver finansminister Mats Perämaa (Lib) i ett pressmeddelande.
Avtalet, som gäller fram till den 1 augusti 2013, beräknas ge en merkostnad på en procent från den 1 augusti i år och 1,5 procent från och med höstterminen 2012. (ak)